Hoppa till innehåll

Visa nytt innehåll

Skeboanssportfiske's BlogFoto

Skeboåns Sportfiske

Postad av Skeboanssportfiske , 20 januari 2015 - - - - - - · 2 015 visningar

Det har varit tyst länge nu på den här sidan.
Och det är väl bara att inse att det är svårt att hålla flera bloggar uppdaterade samtidigt.
Därför så är mitt tips att följa oss via http://skeboanssportfiske.blogspot.se/ där uppdatering sker löpande hela tiden, lite som en verksamhetsberättelse live.

Minst sagt så har mycket hänt sedan 2012 då jag sist skrev på Sportfiskeforum.
Arbetet går från klarhet till klarhet och spridningen, bland annat genom att vi deltagit på två mässor, fått stipendium från Sportfiskarna osv, är stor.

Så följ oss gärna via vår egen blogg, så lovar jag att försöka uppdatera här när vi tagit oss upp på nästa trappsteg.

Väl mött vatten och fiskevänner


Foto

FF är likamed framgångsfaktorer

Postad av Skeboanssportfiske , 25 april 2012 - - - - - - · 1 006 visningar

Ni minns säkert alla vad FF betydde för oss när vi var yngre, FöräldrarFritt och en chans att laja ryskaposten eller helt enkelt bara släcka lampan och dansa tryckare. Vilket egentligen bara innebar att man kramades stående på en fot i taget, liksom vaggandes fram och tillbaka.
Nå ja, det var då det, idag har FF en helt annat betydelse för mig. FF står för framgångsfaktorer.
Vilka är då Skeboåns Sportfiskes framgångsfaktorer?

Öringen:Som sagt, öringen själv är en sådan faktor.
Att den finns är konstaterat och även att den försöker att reproducera sig i ån är också ett faktum.
Att det också är storvuxen öring vet vi också, fiskar på runt 4kg och upp till 8kg har setts vid flera tillfällen.

Ån:
Ån är också en sådan faktor.
Den har vi nu under mer än två års tid följt upp och konstaterat att den har alla förutsättningar till att bli ett bra havsöringsvatten. De naturliga skydd som finns längs många sträckor av ån i form av träd och liknande är precis vad öringen behöver för att få det "tak" den vill ha vid leken.

Regleringen:Vattentillgången är ytterligare en faktor.
Här ser vi faktiskt att regleringen av vattnet blir till en fördel för oss, OM den används och styrs på rätt sätt naturligtvis.
Ån är en slättlandså vilket medför en del problematik med avdunstningen, utdikning, växtlighet med mera. Men regleringen medför här att det alltid finns vatten i ån för att försörja den industri som ligger vid åns mynning. Avrinningsområdet är också väldigt stort vilket också är en fördel då nederbörd fångas upp på ett stort område.
Det som behövs är ett annat synsätt när det gäller avtappningen vid den sista dammen innan Edeboviken och ut mot skärgårdshavet.
Idag går en mängd vatten under dammluckorna istället för att använda vandringsvägen som en del i regleringen av ån. Trappen står torr och kubikmeter efter kubikmeter rinner i vårt tycker fel väg.
Om vi tillsammans skulle kunna finna ut ett sätt till bättre reglering så skulle också fisken kunna röra sig ut och in i ån och den biologiska mångfalden därmed säkras. Vilket i sin tur också medverkar till att vi uppfyller de krav som ställs enligt vattendirektivet och på så sätt undkommer vi de hot om vite som föreligger från EU om dessa krav inte uppfylls.
Detta, plus det faktum att industrin som nyttjar åns vatten kommer att få positiv publicitet kommer bara att kunna ge en win win situation.

Årensning:
En gång om året så klipps hela ån med start i Skebobruk och hela vägen ner till dammluckorna i Hallstavik.
Också det en faktor som bidrar till bättre förutsättningar för ån och dess innevånare.

Odlingslandskapet/Markägarna/Industri:
Längs hela åns sträckning så finns en mängd olika markägare. Att tillsammans med dom fortsätta arbetet med ån, regleringen är en förutsättning för ett lyckat resultat. Tittar vi sedan i förlängningen på det mål vi har att få igång ett fiske i ån så är en av förutsättningarna att tillsammans med dessa starta upp en fiskevårdsföreningen som har för avsikt att dels skydda det odlingslandskap och den djurhållning som finns längs ån, alltså att helt enkelt belägga vissa delar av ån med fiskeförbud. En fiskevårdsföreningen har också till uppgift att fortsätta arbetet i och kring ån med fortlöpande åtgärder för den biologiska mångfalden.
Tillsammans kan vi också ta en dialog med vattenägaren, den industri som nyttjar vattnet för att tillsammans verka för en bättre reglering av åns flöde vilket påverkar alla till det bättre.
En grundförutsättning är dock att industrin för den mängd vatten som behövs i deras process.


Närheten:
Om vi tänker oss att vi drar en linje som sträcker sig bara 10mil ut från Skeboån så ser vi direkt vilket stor upptagningsområde vi träffar.
Städer som Stockholm, Uppsala, Gävle hamnar direkt inom detta ormåde.
Man kan till och med, med bussens hjälp ta sig från soffan och fram till första fiskeplats.
Sportfiskare är vana att röra sig över stora områden, så en timmes bilfärd är ingenting i sammanhanget.


Möjligheterna finns alltså till ett mycket lyckat resultat och i vår dröm kan vi se ett vatten som mycket väl skulle, i en förlängning, kunna mäta sig med många av de bästa havsöringsvatten som finns i detta land.
Det gäller att omsätta en dröm, ett mål till direkt handling och se hindren som möjligheter istället för enbart hinder.
Olikheterna i detta projekt är sådana ytterligheter som tillsammans kan ses med den negatives ögon som allt för stora och därmed oövervinnerliga.
Jag skulle vilja vända detta till att olikheterna är vår gemensamma styrka.
Detta skulle kunna bli ett projekt som skulle ge ringar på vattnet över hela landet och skapa mängder och god publicitet till hela regionen och till de inblandade, att kring samma resurs, vattnet, kunna bedriva både jordbruk, fiska efter storvuxen havsöring samtidigt som vi kan tillverka högkvalitativa papperprodukter.

Det som nu återstår är att sammanföra dessa faktorer under ett och samma tak, plus att Norrtälje Kommun, Länsstyrelsen och Stockholmsstad också tar sin del av kakan för att dröm skall bli verklighet.
Vad vet vi då om de tre sist nämnda?
Norrtälje Kommuns ambition är att profilera sig bland annat inom turismen, så varför då inte kring våra sjöar, åar och hav.
Det tog dock ett bra tag innan kommunen svarade på våra mail, men nu har ändå ett första steg tagits, vilket jag hoppas kommer att bli bara bättre och bättre.
En ny kontakt som jag tagit är med kommundiriktören som i sitt svar lämnat dörren öppen för att vi skall träffas och diskutera vidare
Länsstyrelsen via länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson har skickat positiva signaler om Skeboåns förträfflighet som tänkt havsöringsvatten, vilket ni kunde läsa i föregående inlägg här på bloggen, och i det tidningsurklipp som finns med där.
(Länk här)
Stockholmsstad och då främst Sverker Lovén har följt oss sedan starten och fortlöpande fått information om vårt arbete och har skickat signaler om att kunna hjälpa till med medel för att biotopvårda delar av ån med LONA bidrag.
Och till sist, ett ytterligare möte med markägarna är tänkt att tas nu under maj månad för fortsatta diskussioner.

Allt finns där, alla som kan göra detta möjligt är kontaktade, det gäller för oss och de inblandade att inse vilken roll man skall ta eller få och sen tillsammans jobba mot drömmen, mot målet.
Allt detta bara en timmes färd norr om vår huvudstad.
En timme är samma tid som många i Stockholm tillbringar i en bilkö i morgontrafiken mellan Täby och Bergshammraavfarten, en sträcka på dryga 7km.


Foto

Skeboån på Hallstaviksdagen

Postad av Skeboanssportfiske , 03 september 2011 - - - - - - · 828 visningar

Med egentligen bara några dagars varsel så kastade vi oss in i att delta på Hallstaviksdagen.
Vi samlade ihop lite information, gjorde en A4;a med lite text om projektet som kunde delas ut och sedan ett litet bildkollage som tillsammans beskrev arbetet som fram tills idag gjorts.
Sen var det bara att kliva in bakom bordet på torget i Hallstavik helt utan direkta förväntningar egentligen.
Och när vi nu sammanfattar dagen så måste det bli en liten delseger på vår väg.
Intresset var stort och vi har under dagen haft många och långa samtal om vårt arbete kring ån men också fått tagit del av berättelser om ån, hur det var förr och fram till idag.
Vi har bara fått positivt bemötande för vårt arbete och många har imponerats över det vi åstadkommit fram tills dags datum. Några väldigt intressanta kontakter har knutits och skall man nämna några så är det inom bank, markägare, fiskerättsinnehavare, hotell osv.
Vi har också fått räta ut några frågetecken kring vår ambition med ån. Orten är liten och det blir lätt rykten som har en tendens att växa ur sin kostym tillslut, om vi inte syns och kan berätta hur det egentligen ligger till.
Så ett stort tack till er alla som tog er tid att stanna upp hos oss och lyssna på vad vi hade att säga, men också berättade om Skeboån utifrån er synvinkel, vi uppskattar detta väldeliga.
Hoppas vi syns igen i framtiden.
På den korta tid vi hade på oss så var detta vad som blev, resultatet
var dock långt mer överväldigande.
Patrik & UffeFoto

Har hänt en del

Postad av Skeboanssportfiske , 14 augusti 2011 - - - - - - · 1 098 visningar

Det var ett tag sen nu, men jobbet ligger långt ifrån nere.
Våren och sommaren har mestadels ägnats åt att färdigställa en del underlag för fortsatt arbete, att ta kontakter med människor som har med ån att göra både privat och i företagande, och vi har fortsatt att sprida tankarna vi har kring ån och dess havsöringar.

Vi har också insett att detta med vandringsvägen upp i ån är inte bara ett problem för havsöringen, utan många av de fiskarter som sedan tidigare funnits i ån syns knappt till längre. Så att vandringsvägen är viktig råder det ingen tvekan om.
I helgen som var, lade vi sista handen på en av de sträckor som vi tittar närmare på i vår studie.
Vi vadade oss igenom hela sträckan, närmare 1 kilometer och dokumenterade djup, bottenstrukturer, strand och vatten växtlighet plus förekomsten av medelstora och större stenar, som kan vara en bra grund att bygga mot vid vidare arbete.
Vi tittade också efter djuphålor, ståndplatser för fisken att vila på under leken, söka skydd eller övervintra i ån.
Allt dokumenterades och med ett par meters mellan rum togs data.
Detta material skall nu sammanställas och sedan skickas in till bland annat länsstyrelsen i hopp om att dom kommer att få upp ögonen ännu mer för arbetet vi gör och främst för att öka vårt sammarbete kring åns öringar och övrig fisk.
Kolla även in vår blogg för lite bilder och annat.
http://skeboanssport...e.blogspot.com/


Foto

Vandringsvägen i Hallstavik

Postad av Skeboanssportfiske , 16 maj 2011 - - - - - - · 909 visningar

Det har varit tyst här ett tag. Vilket inte innebär att vi inte fortsatt vårt arbete i och kring ån.

Mesta delen av tiden som gått har vi ägnat åt möten, mailande, telefonsamtal och självstudier.

Det som närmast står på agendan är att Vandringshindergruppen skall ha möte, vi hade hoppats att dom skulle komma upp till oss, så att vi skulle kunna ta tillfället i akt och sprida vårt budskap om ån och det arbete vi gör. Nu blir det inte så, vilket föranledde bilderna ni ser här i bloggen.

Vår tanke var och är, att kan dom inte komma hit, så skall dom i alla fall ha så uppdaterad information som det går. Sagt och gjort, vandringsvägen är nu dokumenterad, uppmätt och alltihop är skickat till Stockholm för analys.Inloppet, som för det mesta ser ut så här.
Igenstängt, och inte en fisk kan röra sig varken in eller ut ur ån.
Det skall sägas att alldeles bredvid så går det mycket vatten under dammluckorna.

Vatten som vi tycker att man istället kan reglera genom vandringsvägen.
Braxen som ligger där har vi inte placerat där.Utformningen av vandringsvägen.Utloppet. Oftast liggandes ovan vattenytan nedanför dammen.


Vi hoppas nu på fullt stöd från Vandringshindergruppen, och att dom kommer att hjälpa oss med detta. För vanndringsvägen måste göras om, och det måste gå vatten genom den långt mera tid än som nu, när den står torr 11 månader om året.

Vi var ute på märkningsfiske i helgen som var i Östhammar och fick då tillfälle att träffa Tobias Fränstam från Org Sportfiskarna och Henrik C Andersson Länsfiskekonsulent i Stockholmslän.
Naturligtvis tog vi tillfället i akt för en pratstund med båda dessa herrar om Skeboån.

Och vi kan inte bedömma det på annat sätt än att vi har fortsatt gott stöd för det arbete vi gör.
Dom har samma inställnings som oss, Skeboån har kanske länets bästa förutsättningar som sportfiskeå efter grov havsöring.


Foto

En fri tanke om en dröm

Postad av Skeboanssportfiske , 18 mars 2011 - - - - - - · 638 visningar

Jag vill ta er med på en liten tanke


Om vi tar vår egen å här i Hallstavik, Skeboån.
Här finns, har vi påvisat i vår rapport,(se Skeboåns Sportfiske och rapport) förutsättningar för att i fölängningen kunna bedriva ett unik sportfiske efter storvuxen havsöring, och det på en till stora delar självreproducerande stam.
Vi driver projektet med just det målet, där delmålet är biotopvården och reproduktionen och där drömmen är att kunna starta upp ett fiske.
Som ån ser ut idag, så nyttjas den enbart för sitt innehåll, alltså vattnet.
Den bevattnar åkrar i det jordbrukslandskap den passerar och den förser också Hallsta Pappersbruk med nödvändigt vattenuttag för produktionen.
Men i övrigt så finns där ingenting annat.
Okej, en del tar sig säkert ett svalkande dopp i den och någon går säkert ned med sitt rödvita flöte och tar sig en abborre eller två.

Om vi nu ser framåt på tidsaxeln ytterligare 4-6 år, när vårt arbete med att skapa rätt förutsättningar i ån för lekande fisk börjar betala sig, där räntan på insatt kapital börjar synas i ån i form av fler fiskar i ån helt enkelt.
Då kommer nästa del i projektet, att börja titta på förutsättningarna för att starta upp ett fiske i någon form.
Till en början väldigt sparsamt och med mycket lågt, om ens något uttag alls av fisk.
Vad blir då vår del i det fortsatta arbetet?
Som vi ser det så är vår fortsatta roll i detta att bedriva det arbete vi gjort fram tills dess, alltså trygga fiskens fortplantning och fortsätta jobba med förbättringar för fisken och naturligtvis att informera om och skapa rätt regelverk för det eventuella fisket.
Men vi kommer att behöva hjälp och detta på flera olika områden.

Jag tänker leka lite med en tanke här, ni kommer att förstå vid textens slut vart jag vill komma.

Vi skriver år 20xx någonting, förbättringsarbetet fortgår och vi har nu kommit så långt att vi inte längre är ensamma i vårt arbete, då som nu med Länsstyrelsen och Stockholms Stad utan nu finns även Gymnasieklasser/elever på plats som går den här typen av utbildning och som tillsammans med oss har Skeboån som praktikplatser och eller för sina praktiska arbeten.
Vi sysselsätter också genom detta arbete lokala entreprenörer, kanske mest genom grävmaskiner och dylikt arbete.
Dessutom har vi genom Länsstyrelsens försorg mindre forsknings eller uppföljninsarbete i och kring ån och dess biotop och fauna.
Utöver detta så följer vi upp allting på vår egen hemsida, där senaste informationen kring de arbeten som pågår publiceras.
Ett arbete pågår också för att delvis restaurera den gamla banvallen som fortfarande finns kvar utmed ån på vissa ställen till ett populärt vandringsstråk, där man på nära håll kan följa arbetet som pågår i ån. Och på vissa utvalda platser kan man stanna upp på iordningställda rastplatser för att inta sin medhavda fika.
Det finns också andra som håller till runt ån och som håller mer koll på djurlivet ovan vattenytan. Och våra uttrar och kungsfiskare är väl övervakade och det pågår samtidigt arbete för att trygga deras fortlevnad i ån genom att återställa flodbankar för att bygga sina bon på.

Årets restaureringsarbeten närmar sig sitt slut strax innan havsöringen startar sin vandring upp för leken.
Fiskräknaren i vår nya vandringsväg registrerar uppgången av fisk och i samarbete med ett lokalföretag som odlar fisk fångas och kramas fisk från ån för att säkra den vilda havsöringsstammen.
Leken är över och den 1 januari klockan 07:00 går startskottet. På plats finns folk som både räknar och mäter och kanske till och med märker fångad fisk, allt dokumenteras för att ha så noggrann uppföljning som möjligt.
Detta för att kunna sätta in rätta åtgärder i tid och på rätt ställen.
Det finns både fiskare och åskådare på plats och det serveras varmt att dricka och äta. Lokala medier följer premiären.
Premiär veckan fiskas det på anvisade platser och tider, övrig tid så kan guide hyras som medföljer under fisket.
Det är inte bara lokalt intresserad sportfiskare som finns på plats, utan folk har rest till Hallstavik och Skeboån för fiske och behöver därmed övernattningsmöjligheter, fylla sina bilar med bensin och handla i våra affärer.

Mmmm, börjar ni ana vart jag vill komma?

Premiären avlöper bra och nöjda fiskare vänder hemåt och budskapet sprids i sportfiskevärlden. Åk till Hallstavik, där finns ett mycket välskött vatten och kunnigt folk som möter upp och guidar dig genom dina fisketillfällen.
Hela kring arrangemanget är välskött och man har en proffsig inställning kring detta med fisken och fiskaren.
För att ytterligare stärka uppgången av fisk, så har det införts fredade zoner i den havsvik som Skeboån mynnar i och fisken kan röra sig fritt upp och ut i ån.
Den fisk som sedan vandrat ut igen lever sina dagar ute i vår skärgård och i och med åns framgång så har även fisket efter havsöring stärkts där. Så under senare delen av våren så kan man hyra fiskeguider som tar med sportfiskaren ut till riktigt heta platser för fiske.

Som ni säkert förstår så finns där ytterligare idéer kring ån och på vilket sätt man kan utnyttja dess resurser allt utifrån den synergi effekt som vårt projekt skapar.
Är detta då en helt befängd tanke, totalt tagen ur luften från någon som inte inser alla ”problem” som finns på vägen?
Är detta en ouppnåelig dröm från en insnöad sportfiskare som när en idé om samexistens kring en befintlig resurs som om den vårdas på rätt sätt skulle kunna bli realitet?
För att förtydliga ytterligare vad texten säger.
För att vi skall lyckas till 100% med vår idé, vårt lilla projekt och vår dröm så måste fler kunna se möjligheterna.
Vi, som bedriver arbetet kring ån och dess fiskar är inte dom som skall sitta i grävmaskinen, som skall räkna och mäta fiskar, sälja fiskekorten, stå både i bensinstationen och i mataffären. Vi skall heller inte se till att det finns övernattningsmöjligheter eller vara fiskeguider eller tillsyningsmän.
Vi vill bedriva vår del i allt detta, att se till att resursen finns och att den tas tillvara på rätt sätt för att räcka till alla.
Om jag istället ställer en motfråga, vad är det som säger att vi inte skulle lyckas med detta?
Varför skulle vi inte kunna skapa vårt eget lilla Mörrum i och kring vår å?

Som jag känner det, så har vi idag, när vi skriver 2011 fått med oss precis det rätta människorna i arbetet som bedrivs i dagsläget. Länsstyrelsen, Stockholms Stad och vårt egna lokala Hallstaviksnätverket, men jag saknar också en aktör, Norrtälje Kommun, som i allra högsta grad borde vara intresserat av projektets framgång utifrån den möjligheten det ger, att i förlängningen faktiskt sätta Hallstavik och kommunen på kartan och skapa arbetstillfällen.
Vi har vid några tillfällen försökt tagit kontakt med kommunen, som faktiskt inom området har kunnig personal på plats. Inget intresse har visats, än kanske vi skall tillägga.

Ser man sen detta i ett lite bredare perspektiv och tittar på hela landet och alla små och stora vattendrag som idag misshandlas eller helt enkelt ligger outnyttjade så inser man ganska snart att här finns inte bara några få arbetstillfällen som väntar, utan en hel industri.
Och då den natur och miljövänligaste industrin som kommer att finnas i landet.
Räntan på insatt kapital, en kort mening som får vilken ekonom som helst att lyfta på ögonbrynen, det är den vi pratar om här.
Borta är den tid då storföretagen byggde och satsade. Vi kan inte längre se dessa jättar som den enda vägen ut.
Vi måste börja se oss om i vår närmiljö och bygga på de resurser vi har istället för att vänta ut sega förhandlingar och utdragna investeringar som sen tillslut inte leder någonstans.
Hallstavik är en sådan byggd, som länge levt på sin stora industri men där den tryggheten numera är borta till förmån för avkastningen per aktie och jakten på vinstrekord. Inget fel i sig och kanske det naturliga steget att ta om vi ens skall ha något bruk kvar på orten.
Men med endast en mil ut till en underbar skärgård, också det en resurs, så vore det väl tusan om inte vi skulle kunna ta del av den industri som växer sig allt snabbare i landet, upplevelseindustrin.
Vi måste inse att vi på vår egen bakgård sitter på resurser som andra människor kanske jagar hela sitt liv.
Räntan på insatt kapital? vad innebär då den meningen för oss i vårt lilla projekt?
I korta ordalag så som vi ser det så är det upplevelsen, arbetstillfällen, miljöarbetet, goodwill, sätta orten på kartan och så vidare.
Vad skulle då det insatta kapitalet vara?
Det är de pengar och resurser som går åt till att skapa förutsättningen.
Ån finns där, havsöringen finns också där fast i en mycket liten utsträckning idag.
Startkapitalet är redan insatt och nu handlar det om att placera resursen rätt.
Kommer vi inte att påverka ån negativt då?
De som idag använder ån för bevattning och som resurs i en produktion, kommer inte de att få betala mer än de får tillbaka?
Absolut inte!
Återigen, det handlar om samexistens och tillgodose allas intressen, det är ju det som är det fina i den här typen av industri, alla kan vara med och dela på kakan.
Många likt mig har insett detta och jobbar för att få beslutsfattare i regeringen, kommuner och företag att inse samma sak. Att genom gemensam sak och tydliga mål jobba för att låta denna industri växa sig allt starkare.
Vi måste vara stolta över det vi har och visa upp det och kanske framför allt, vi måste våga dela på kakan med andra.
Först då kommer den här typen av projekt, som vårt lilla med Skeboån i Hallstavik, att nå den framgång det förtjänar.
Ett projekt som inte bara tillgodoser naturens intresse utan också ser till det lokala engagemanget.
¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>Foto

Hallstaviksnätverket vill fortsätta sammarbetet

Postad av Skeboanssportfiske , 28 januari 2011 - - - - - - · 438 visningar

Alla var där, även vårt kommunalråd Kjell Jansson, och mötet kan inte sammanfattas på något annat sätt än mycket lyckat för vår del.
Hallstaviksnätverkets beslut var att låta oss driva detta vidare i den projektform vi haft under året.
Man tyckte att vår utredning och vår rapport var ett mycket väl utfört arbete.
Vi kan bara hålla med om det som styrgruppen så väl uttryckte det, -det visar på bredden i Hallstaviksnätverkets projekt att hålla allt från dragracingbana till havsöringens välmående.

Mycket kul och inspirerande att få den feedbacken från dom, och det ger oss ännu mera råg i ryggen att fortsätta vårt arbete i och kring Skeboån.

Fortsättningen nu under våren är att börja förbereda arbetet med kartläggningen av de två sträckor som ser mest lovande ut, och som inte på något sätt påverkar andra intressen i ån.
Kartläggningen är en utökad inventering på dessa sträckor i form av noggrannare uppmätning av vattennivåer, djup, flöden och strömriktningar, men också titta på strandregionen och bottenstrukturer.
Detta för att försöka komma så rätt med de insatser som skall göras redan från början utan att påverka vattennivårer och dyligt.
Men också för att inte påverka det övriga livet som finns i ån.
Ytterligare ett jobb, som till och med står först på listan är att se över den vandringsväg som finns där ån mynnar ut i saltsjön (Edeboviken)
Den vandringsvägen är sedan tidigare utdömd och efter vår rapport så lyftes den frågan upp högst på dagordningen.
Nuvarande "laxtrappa" sitter för högt och är dessutom för smal och brant.
Större havsöringar har, om det är bra vattenföring inga problem att ta sig upp men övrig fisk, som också dom använder denna väg har inga som helst möjligheter till vandring.

Vi är väldigt glada för att vi får fortsätta vårt arbete tillsammans med Hallstaviksnätverket och hoppas nu att vi skall få samma bifall från Stockholms Stadsidrottsförvaltning och Länsstyrelsen.
Den sistnämda har vi fortfarande inte hört något ifrån.

http://skeboanssport...e.blogspot.com/


Foto

Rapporten Klar!!

Postad av Skeboanssportfiske , 16 december 2010 - - - - - - · 524 visningar

Äntligen så är rapporten klar!Vi har skickat den till flera, bland annat Läsnsstyrelsen och väntar nu på respons om det vi skrivit.
Den kommer att publiceras här, så fort alla som fått den skickat till sig har läst och eventuellt kommit med kommentarer.

Det har varit ett mycket intressant arbete att göra. Vi startade upp detta med enbart vårt brinnande intresse som den stora motorn. Allt annat har vi försökt lära in på vägen fram mot detta, vad vi hoppas, delmål.
Responsen har varit näst intill 100% positiv så här i uppstarten.
Så har ni ett vatten i er närhet och känner att ni skulle vilja göra något aktivt för att förbättra livsmiljöer för våra vattenlevande djur i någon form, var inte rädda för att börja dra i lite trådar, och var defentivt inte rädda för att ta kontakt med de stora jättarna, som till exempelvis Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket.
Vi valde att titta på ett strömmande vattendrag och rikta in oss på just Havsöringen, men vi har märkt att ju längre tiden gått så har även artregistret även för oss växt.

Så snart vi publicerat rapporten så kommer vi också att göra en sammanfattning av våra erfarenheter och även lite tips och råd.
Men har ni redan nu funderingar, så tveka inte att skriva ett mail till oss på adressen här intill.


Foto

Förstudien går mot sitt slut.

Postad av Skeboanssportfiske , 05 november 2010 - - - - - - · 479 visningar

Vi är nu inne i den tiden då förstudien skall gå från gula lappar, anteckningar, möten och rapporter till att anta formen av en slutrapport.
Den skall vara klar i November och numera så är det flera organisationer som väntar in denna.

Vi har följt upp hela åns sträckning, men sett att vissa punkter krävt mer av vår tid en andra.
Har också haft några intressanta möten nu på slutfasen.

Detta kan ni läsa mer om på http://skeboanssport...e.blogspot.com/


Foto

Havsöringen leker i ån

Postad av Skeboanssportfiske , 10 oktober 2010 - - - - - - · 536 visningar

Då var det äntligen dags igen.
Efter några år med förstörd lek i ån av bland annat en dammombyggnad precis i lektid och en laxtrappa som större delen stått torr så får äntligen åns öringar chansen.
I två dagar har vi stått och tittat på fiskar i 5-7kg klassen som tagit sig upp i ån för lek.
Skeboåns Sportfiske  & Rospiggenfiske finns mera bilder och filmer från detta.

[gallery]


Senaste inläggen

Senaste kommentarerna